CONTACT
Voor algemene informatie betreffende de WFA Nederland kunt u contact opnemen met de secretaris van de WFA.

COLOFON


Deze website is ontwikkeld door de volgende WFA leden:
Ontwerp en fotografie: Marius van Leeuwen (Nederlands Ontwerp BV)
Bouw, implementatie en beheer: Titia Schierbeek en Peter Hazen (Utrechtse PCKlusjesman)
Beheer Mediatheek: Frans Roos

De WFA Nederland heeft zijn uiterste best gedaan eventuele rechthebbenden van op deze site gepubliceerd materiaal te achterhalen.
Mocht U redenen hebben de rechtmatigheid van de publicatie van bepaald materiaal te betwijfelen verzoeken wij U contact op te nemen met het secretariaat.